Jongeren

Het Equibos biedt specifieke coaching en therapie aan voor jongeren (HSP, ASS, ADHD, trauma, … ) in functie van de noden of wat je wil bereiken.

De problematiek of moeilijkheden staan niet altijd centraal, maar wel hoe je er anders mee om kan gaan.

Mindset en talent laten groeien is ons uitgangspunt!

Er wordt zowel spelenderwijs als inzichtgevend gewerkt met diverse oefeningen, oa met de pony’s, met ACT en cognitieve gedragspsychologie (CGT).

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat de samenwerking met dieren op positieve wijze het algemeen welbevinden, sociale interacties, stemming, waarneming en prestaties sterk beïnvloeden.

Uitdagingen

  • Gedragsvaardigheden: grenzen en regels begrijpen en aangeven, leiderschap, zelfredzaamheid, omgaan met angst, stress en blokkades, leren ontspannen…
  • Emotionele vaardigheden: ontwikkelen van zelfvertrouwen, positief zelfbeeld, omgaan met gevoelens, stressreductie, faalangst, …
  • Sociale vaardigheden: verbale en non-verbale communicatie, omgaan met conflict, zelfredzaamheid, …
  • Cognitieve vaardigheden: onder andere via ACT verhogen van concentratie, aandacht, motivatie, maar ook oplossen van praktische problemen, plannen en organiseren, efficiënter studeren, leren ontspannen in je hoofd….

Coaching ondersteund door dieren of Animal Assisted Therapy (AAT)

Hier valt ook de algemene verzamelnaam van therapie met paarden onder, nl. EAT, Equine Assisted Therapy.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat dieren op positieve wijze het algemeen welbevinden, sociale interacties, stemming, waarneming en prestaties beïnvloeden.

De dieren zijn opgeleid als therapiedieren en bezitten van nature reeds specifieke therapeutische eigenschappen. Ze zullen nooit (voor)oordelen, leven in het nu en spiegelen emoties en gedrag.

Er is samenwerking voorzien met een multi-disciplinair team indien gewenst of er kan parallel aanvullend gewerkt worden met andere zorgverleners.

Een kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend en enkele sessies geven vaak al een nieuwe start.